Proč provádět revize XXX:

- zabráníte úrazu elektrickým proudem

- zabráníte požáru

- vyžadují to normy:

ČSN 33 1500
ČSN 33 2000-6
ČSN EN 62305-1 až 4 a ČSN 33 2000-5-54
ČSN 33 1600 ed.2
ČSN EN 1838

- v případě škodné události pojišťovny nevyplácí nebo značně krátí plnění, pokud nemáte platnou revizní zprávu

- předejdete pokutám ze strany Inspektorátu Práce a Hasičského záchranného sboru